Nytt fra Nyrekreftforeningen

Jeg har fått nyrekreft. Hva nå?

By: | Tags: | Comments: 0 | oktober 20th, 2014

Nyrekreft – Hva nå?

Nyrene er organer i kroppen som brukes til å fjerne avfall og overflødig væske fra blodet. Nyrene er koblet til urinblæren som igjen gjør det mulig å tømme avfallsstoffene, som urin. Vi kan fint leve med nedsatt nyrefunksjon eller bare en nyre, men helt uten nyrer vil vi ikke kunne fungere.

Noen ganger kan vi få cyster i nyrene og noen ganger er disse ondartet (maligne). Det er ikke sikket hva som er årsaken til nyrekreft, men det er sannsynlig at høyt blodtrykk, overvekt og røyking kan gjøre det mer sannsynlig at man får nyrekreft. Ved kronisk nyresykdom øker sjansen for nyrekreft. Nyrekreft har arvelighet med omtrent 1%.

Nyrekreft rammer omtrent 800 mennesker i Norge hvert år, med en overvekt av menn.

Hva er kreft?

Kreft oppstår når friske celler i kroppen begynner å dele seg ukontrollert. Årsaken til dette er en feil i arvestoffet. Det er dette som er styringsmekanismen for hvordan de enkelte cellene skal oppføre seg. Når dette går feil og immunsystemet ikke klarer å rydde opp, kan det føre til kreft. Dette forårsaker en opphopning av celler i for eksempel nyrene (nyrekreft) . Kreft er den vanligste dødsårsaken i Norge etter hjerte og karsykdommer.

Symptomer på nyrekreft 

Nyrekreft er kreft som har utspring i nyrene. Det finnes ulike typer og stadier av nyrekreft som vil gi ulikt behandlingsopplegg og prognoser.

Nyrekreft oppdages oftest tilfeldig ved undersøkelser av andre problemer, men symptomer på nyrekreft eller cyster i nyrene kan være smerter der nyrene sitter (flanke, rygg), blod i urin (rar farge eller lukt) og dårlig almenntilstand. Dette er diffuse symptomer og lege bør alltid kontaktes ved mistanke om problemer med nyrene.

Hva skjer hos legen?

Det vil oftest gjøres ulike undersøkelser ved mistanke om nyrekreft. De vanligste er ultralyd, CT (computer tomografi) og MR (magnetisk resonans bildediagnostikk) sammen med blodprøver. Det tas også ofte biopsi eller en vevsprøve av det som blir funnet. På denne måten kan legen finne ut om det er nyrekreft, hvilken type det er og hvor langt den har kommet. Dette vil være avgjørende for hvilken behandling som skal gis.

Hvilken behandling får jeg om jeg har fått nyrekreft?

Hovedhandling for nyrekreft er kirurgi. Det betyr at legene fjerner den kreften som finnes i nyren. Ved spredning vil også kirurgi noen ganger være aktuelt,  og stråling og medikamenter vil også kunne være riktig behandling, avhengig av hvilken kreft som er påvist.

Behandling deles ofte inn i kurativ (helbredende) behandling eller palliativ (lindrende) behandling. Ved spredning er som regel ikke nyrekreft helbredelig, det gis da ulik livsforlengende behandling.

Hvilken prognose får jeg?

Det finnes statistikk som kan gi oss pekepinn på hvordan prognosene er ved de ulike nyrekrefttypene og hvor langt de har kommet, om de har spredt seg, hvor de har spredt seg etc. Det er viktig at hvert enkelt tilfelle er unikt og det er kun den behandlende lege som kan gi en pekepinn på utsikter for den enkelte pasient. Faktorer som almenntilstand, alder og hvilken effekt behandlingen har vil kunne påvirke prognosen.

Hva gjør jeg nå?

Det er vanskelig å få en slik diagnose, men det er ofte lurt å få kontakt med pasientforeningen slik at du kan få riktig og relevant informasjon. Du er ikke alene om denne diagnosen, og sammen står vi sterkere. Bli medlem hos oss i Nyrekreftforeningen slik at vi kan opprettholde og gi den best mulige informasjon til alle som på en eller annen måte er rammet av nyrekreft.

You must be logged in to post a comment.