Nytt fra Nyrekreftforeningen

Nyrekreftsforeningens historie

By: | Tags: | Comments: 0 | oktober 20th, 2014

Ole Martin Meyer

Ole Martin Meyer

Audun Grotterød fikk nyrekreft første gang i 2005. Da fikk han gjort en radikal nefrektomi. Han trodde han var frisk. Etter fem år var det fortsatt ikke spor av kreft, og prognosene så veldig gode ut. Men i 2013 kom dessverre kreften tilbake, og da det ble oppdaget hadde den spredt seg, blant annet til skjelettet.

Audun Grotterød styremedlem av nyrekreftforeningen og kreftpasient

Audun Grotterød styremedlem av nyrekreftforeningen og kreftpasient

Audun søkte rundt etter informasjon om nyrekreft. Kreftforeningen hadde mye informasjon om andre krefttyper og kreft generelt, men det manglet god informasjon og pasientstøtte for nyrekreft spesielt.

Audun kom i kontakt med en annen pasient, Ole-Martin Meyer, som da var i gang med å starte Nyrekreftforeningen. Ole-Martin tok Audun med i styret til foreningen sammen med Jovana Vranjesevic. Nyrekreftforeningen ble offisielt stiftet  2. januar 2014.

Foreningens formål er å være en pasientorganisasjon som skal utføre informasjonsarbeid, støtte forskning på nyrekreft og tilby bemannet pasienttelefon og likemanntjeneste.

Nyrekreftforeningen ble registrert som frivillig organisasjon i Brønnøysundregistrene 15. januar 2014.

Den 10. april ble det arrangert en LYS-konsert som samlet inn mer enn 400 000 kroner til forskning på nyrekreft, som ble overbragt onkologene på Radiumhospitalet.

Dessverre måtte Ole-Martin gi tapt for kreften. Nå er derimot et nytt styre på plass, klare for å videreføre arbeidet han startet, og i tillegg har vi fått med oss en faggruppe. Sammen er vi godt i gang med å videreutvikle Nyrekreftforeningen.

You must be logged in to post a comment.