Nytt fra Nyrekreftforeningen

Kan oppdage nyrekreft ved blodprøve?

By: | Tags: | Comments: 0

Forskere ved Chalmers tekniske høgskole i Sverige har studert ti ulike former for kreft og funnet ut av nyrekreften skiller seg fra andre typer kreft. Den har en annen type metabolisme, det vil si hvordan den bruker næring og energi, enn andre krefttyper. Kreftcellens metabolisme er avgjørende for hvor fort den vokser. Nyrekreft viser seg å utmerke seg. Den har en helt spesiell metabolisme. Dette er denne kreftens svake punkt.…

READ MORE