Forskning

Forskning

Hva er egentlig forskning?  Vi kan si at forskning er systematisk, aktiv og grundig granskning av definerte områder innen verden slik vi kjenner den. Forskning skal ha som mål å utfordre tidens teorier og hypoteser, og enten finne om de er sanne eller usanne. Forskning skal føre til ny viten og økt kunnskap.

Vi deler ofte forskningen inn i anvendt forskning eller grunnforskning. I Nyrekreftforeningen forholder vi oss til anvendt forskning da dette er forskning som har et definert mål og som skal ha en nytteeffekt i en overskuelig framtid. Grunnforskningen er mer forskning for forskningens skyld. Det er søken etter ny viten som ikke nødvendigvis har en nytteeffekt her og nå, men som ofte kan inngå som en del av anvendt forskning.

Nyrekreft regnes blant de mindre utbredte kreftformene, og i forhold til de mer vanlige kreftsykdommene forskes det lite på nyrekreft. Nyrekreftforeningen ønsker derfor å sette økt fokus på sykdommen, og vil forsøke å bidra til å realisere konkrete forskningsprosjekter i Norge.

Samtidig har forskningen på verdensbasis gjort store framskritt de siste årene. Både innen diagnostisering og behandling har man gjort oppdagelser som bedrer prognosene for mange pasienter, og tendensen ser ut til å fortsette. Dessverre tar det ofte tid før nye behandlinger godkjennes til bruk på pasienter i Norge, men vi vet hvor mye kraft som ligger i tro og håp, derfor deler vi gledelig de siste resultatene fra studier verden over med dere..