Å forstå nyrekreft

Følgende er en omfattende gjennomgang av typer, symptomer, behandlinger og mye mer. Bruk dette avsnittet til å formulere spørsmål til legen din angående status av “din” nyrekreft.

I Norge diagnostiseres over 35.000 nye krefttilfeller hvert år. Nyrekreft utgjør kun en liten del av alle disse krefttilfellene. Cirka 800 mennesker får hvert år konstatert nyrekreft i Norge.

Nyrekreft forekommer omtrent dobbelt så ofte hos menn som hos kvinner. Cirka 300 mennesker dør årlig av nyrekreft. Imidlertid antas det at mellom 3-5.000 nålevende nordmenn har overlevd nyrekreft.

Betegnelsen nyrekreft dekker over flere forskjellige former.

Den mest vanlige form for nyrekreft er renalcellekarcinom (RCC), og denne betegnelsen benyttes ofte som synonym for nyrekreft. Den behandles vanligvis først med operasjon. Hvis den oppdages tidlig i forløpet, er det liten risiko for tilbakefall. Dessverre gir den kun få symptomer i de tidlige stadiene, så den oppdages ofte først når nyrekreften har vokst seg temmelig stor. På det tidspunkt dytter den til nærliggende organer og gir dermed symptomer.

Symptomer
Ofte finner man nyrekreft tilfeldig ved røntgen- eller ultralydundersøkelser, som foretas av andre grunner. Det betyr at kreften oppdages tidligere og dermed kan behandlingen også igangsettes tidligere.

Det mest alminnelige symptomet på nyrekreft er blod i urinen uten smerter, en tilstand som kalles hematuri. Dette symptomet forekommer hos 20-25 % av pasientene. Ofte opptrer blod i urinen den ene dagen og ikke den neste. (Vær oppmerksom på at blod i urinen kan være tegn på andre sykdommer enn nyrekreft, som f.eks. nyresten). Når det er synlig blod i urinen, skal man omgående søke lege.

Andre vanlige symptomer på nyrekreft er tretthet, vekttap, nattesvette eller hevelse i magen. Det kan også være rygg- eller sidesmerter, eller trykkfølelse. Nyrekreft oppstår oftest i 40-70 års alderen.

Hvis tumoren har spredt seg til fjerntliggende organer, kan symptomene variere avhengig av det påvirkede organet, men det er ikke uvanlig at pasientene opplever uforklarlig vekttap eller blodmangel.

Selv om nyrekreften sprer seg til andre organer defineres den stadig som nyrekreft, men kalles nå nyrekreft med spredning eller metastatisk nyrekreft.

Listen nedenfor nevner symptomer og/eller tegn hos pasienter på tidspunktet diagnosen stilles. Vær klar over at noen pasienter ikke har symptomer:

  •  Blod i urinen
  • Hevelse i magen
  • Rygg- eller sidesmerter
  • Vekttap
  • Lav blodprosent
  • Tumorforkalkning på røntgenbilde
  • Symptomer på metastaser
  • Feber
  • Høyt innhold av kalsium i blodet
  • Høy blodprosent

Undertyper av renalcellekarcinom (RCC)
Ikke alle former for nyrekreft er like. Der er forskjellige undertyper av RCC, og disse oppfører seg helt forskjellig, både angående hvor fort de vokser og hvordan de reagerer på behandling. Den fjernede nyrekreften undersøkes i mikroskop av en patolog.

I patologirapporten beskrives typen av nyrekreft, graden av celleforandring, tilstedeværelse av celledød (nekrose), spredningen i og utenfor nyren (stadium), samt hvorvidt alt kreftvev er fjernet.

Stadieinndeling og gradering blir forklart senere.

Undertypene av RCC stammer fra beskrivelsen av cellens utseende og andre karakteristika. De hyppigste undertypene omfatter:

Klarcelle RCC
Dette er den mest alminnelige formen for nyrekreft, og den representerer cirka 75 % av alle tilfellene. Nyrecellekreft er den celletypen hvor man kan se mutasjon i von Hippel-Lindau (VHL) genet. Mye av den nyeste forskningen, som forsøker å identifisere nye, effektive behandlinger til pasienter med utbredt nyrekreft, er fokusert på denne undertypen, fordi dette er den vanligste formen for RCC.

Papillært RCC
Dette er den nest hyppigste formen av nyrekreft, som utgjør ca. 15 % av tilfellene. Papillært RCC deles i to undertyper som er basert på cellenes utseende: Type 1 (5 %) og Type 2 (10 %). Det finnes også arvelige former av både Type 1 og Type 2 papillært RCC.

Kromofobt RCC
Denne sjeldne formen for nyrekreft utgjør ca. 5 % av RCC-tilfellene. Den antas å stamme fra den samme celletypen som renale onkocytomer (se nedenfor).

Det finnes en nedarvet form for kromofobt RCC, som er forbundet med en spesifikk genetisk mutasjon, som kalles Birt-Hogg-Dubé syndrom. Kromofobt RCC sprer seg sjeldent før svært sent i det kliniske forløpet, og operasjon er vanligvis forbundet med en god prognose. Utbredt kromofobt RCC er ganske sjeldent, og det finnes derfor ingen standardbehandling for dette i dag.

Samlerørs RCC
Dette er en sjelden og vanligvis aggressiv form for nyrekreft, som utgjør mindre enn 1% av tilfellene. Denne formen for RCC har ofte spredt seg på diagnosetidspunktet og er mer vanlig hos yngre mennesker. Behandlingen er oftest bruk av kemoterapi (strålebehandling).

Renalt onkocytom
Dette er en godartet nyretumor, som utgjør ca. 5 % av alle nyretumorer. Dvs. at det ikke er nyrekreft. Disse sprer seg ikke, men de kan vokse seg store i nyren og invadere lokale strukturer, hvilket kan medføre symptomer som krever operasjon. Den godartede nyretumoren behandles med delvis eller fullstendig fjerning av nyren.

Uklassifisert/udifferensiert RCC
Mindre enn 1 % av all nyrekreft kan ikke klassifiseres. Ved mikroskopisk undersøkelse har disse tumorenes kreftcellene en struktur og genetiske trekk som ikke passer til beskrivelsen av de mer alminnelige RCC undertypene. Denne kategorien omfatter vanligvis aggressive tumorer, som ikke reagerer på tradisjonell behandling av RCC.

Urotelkarcinom i nyren
Den norske betegnelse er nyrebekkenkreft. Det betraktes ikke som nyrekreft, idet det oppstår i nyrebekkenet. Det er samme tumortype som blærekreft og behandles derfor på samme måte som denne, med operasjon og kemoterapi.