Behandling av nyrekreft

Behandling av din nyrekreft omfatter kanskje ikke kun operasjon. Hvis kreften allerede hadde spredd seg da du fikk diagnosen, eller hvis sykdommen har spredt seg etter operasjonen, vil legen din mest sannsynlig anbefale medisinsk behandling. Flerfoldige legemidler er på nåværende tidspunkt godkjent til behandling av utbredt nyrekreft. De mest vanlige behandlingene for nyrekreft er målrettet biologisk kreftbehandling eller immunterapi.

Tradisjonelle behandlinger som strålebehandling og kemoterapi benyttes sjeldnere.

Målrettet behandling

En av de mest spennende utviklinger de seneste årene er nye legemidler som ved å blokkere særlige signalveier kan hemme kreftcellens vekst samt blokkere dannelsen av nye blodkar. Derved forhindres tilførsel av oksygen og næring til kreftcellen.

Det foregår mye forskning i hele verden som medfører nye målrettede behandlinger, og det er sannsynlig at nye legemidler og behandlinger vil bli innført i fremtiden.

Angiogenesehemmere

For at nyrekreft kan vokse og spre seg, dannes nye blodkar ved hjelp av en prosess som kaldes angiogenese. Nyrekreft overproduserer vekstfaktorer som stimulerer utviklingen av nye blodkar, som kan levere oksygen og ernæring til kreften.

Disse vekstfaktorene omfatter vaskulær endotelial vekstfaktor (VEGF) og trombocytafledt vekstfaktor (PDGF). Disse vekstfaktorene aktiverer visse tyrosinkinaser (proteiner) inne i kreftcellen, som er viktige for cellens funksjon samt utvikling av nye blodkar. Dette gir tumorene mulighet til å vokse og spre seg til andre deler av kroppen. Siden 2006 har Statens Legemiddelverk godkjent flere nye legemidler til behandling av nyrekreft:

  • Nexavar (sorafenib)
  • Sutent (sunitinib)
  • Torisel (temsirolimus)
  • Avastin (bevacizumab) i kombinasjon med interferon
  • Afinitor (everolimus)
  • Votrient (pazopanib)

Alle disse nye legemidlene avbryter dannelsen av nye blodkar og hemmer dermed tilførsel avoksygen og næring til kreftcellen. Disse midlene har medført lovende utsikter for nyrekreftpasienter. De fleste har også den fordelen at de kan inntas som tabletter.

Formålet med behandling med legemidlene er å senke kreftens veksthastighet og å minske størrelsen på eksisterende tumorer. Noen pasienter opplever at kreftsykdommen deres minskes betydelig.

Andre pasienter opplever kanskje ikke at tumoren deres avtar i størrelsen, men at de har lange perioder hvor sykdommen er i ro. Noen pasienter har fått behandling med enten sorafenib eller sunitinib i mer enn 5 år.

Det skal bemerkes at noen pasienter ikke har nytte av medisin. Det er også slik at de fleste legemidler slutter å virke etter en periode, og man må da overveie andre behandlingsmuligheter.