Andre behandlingsformer

Strålebehandling
Strålebehandling kan benyttes til behandling av nyrekreft som har spredt seg til knokler, hjerne eller ryggsøyle. Hovedformålet med strålebehandling er å kontrollere symptomer – f.eks. å lindre smerter.

Behandling virker ved å ødelegge DNA-molekylene inni kreftcellene, hvorpå de forhindres i å kunne vokse og dele seg. Dette foregår ved at man ligger på en seng mens en maskin sender stråler gjennom huden og inn i tumoren.

Strålenes nøyaktige treffpunkt bestemmes ved en CT-scanning, som utføres før strålebehandlingen. Bestrålingen gis over flere dager (ofte mellom 1 og 10 dager), hvor hver behandling tar ca. 15-20 minutter. Den reelle tiden det tar å gi en stråledosering er fra sekunder til minutter, men det tar tid å plassere deg og maskinen slik at du får nøyaktig den stråledoseringen som er planlagt.

Strålebehandling gitt ved nyrekreft har ofte kun beskjedne bivirkninger.

Stereotaktisk strålebehandling
Stereotaktisk strålebehandling er en teknikk som gjør det mulig å behandle kreft med stor nøyaktighet. Dette gir mulighet for en mer presis og konsentrert behandling enn andre former for bestråling. Beslutning om å benytte stereotaktisk strålebehandling baseres på størrelse og antall metastaser.

Kjemoterapi (cellegift)
Nyrekreft er normalt motstandsdyktig over for kjemoterapi, og kjemoterapi benyttes derfor ikke ved de hyppigste former for utbredt nyrekreft.