Behandlinger under utforskning

Det forskes stadig på nye behandlingsformer, her er et par av dem.

Onkolog

Vaksineterapi
Vaksineterapi er en eksperimentell behandling, hvor pasientens egne tumorceller eller tumorprodukter brukes til å vaksinere pasienten. Formålet er å forsterke kroppens immunsystem, så det kan bekjempe kreften.

Vaksineterapi er stadig på forsøksstadiet og prøves ut i flere pågående forskningsprogrammer.

Adjuverende behandlinger
Økningen av virksomme legemidler ved utbredt nyrekreft gjennom de senere år har medført forsøk på å kunne gi de mest effektive av disse legemidlene som forebyggende behandling etter operasjon. Formålet er å senke risikoen for tilbakefall av sykdommen.

Dette betegnes som adjuverende behandling. Inntil videre foregår disse behandlingene som forsøksbehandling.