Hvordan vurderes behandlingens virkning?

Din sykdomsstatus blir fulgt ved hjelp av regelmessige CT-scanninger, som oftest blir uført hver 3. måned. Nedenfor har vi spesifisert de normale definisjoner av behandlingseffekt.

Komplett respons:
Fullstendig krymping av alle tumorer.

Partielt respons:
Minst 30 % reduksjon av tumorstørrelse.

Progressiv sykdom:
Minst 20 % økning av tumorstørrelse eller forekomst av nye tumorer.

Stabil sykdom:
Sykdommen betegnes som stabil hvis den har vokst mindre enn 20 % eller har blitt redusert med mindre enn 30 %.

Vi har alle behov for å tro at vi kan bli hjulpet av en behandling. Du skal snakke med legen din for å forsikre deg om at du har forstått betydningen av betegnelser som f.eks. “partielt respons” og “stabil sykdom.” Disse skal betraktes som delvise suksesser, ikke svikt.

Selv om det ikke er reaksjon på en gitt behandling – en tilstand som kaldes “stabil sykdom” – betyr jo dette at det er ro i sykdommen, og dette kan plassere deg i en avventende posisjon, inntil det kommer en ny behandling eller et nytt klinisk forsøk. Det er derfor viktig at du ikke lar skuffelsen frarøve deg din beslutning eller vilje til å leve!