Immunterapi

Immunterapi er biologisk behandling som stimulerer kroppens eget immunforsvar til å bekjempe kreftsykdommen. Det er to godkjente legemidler i Norge, interleukin-2 og interferon-alfa.

Interleukin-2
Interleukin-2 anvendes til behandling av utbredt nyrekreft. Det aktiverer særlig to typer hvite blodlegemer: T-celler og “naturlige dreper”(NK)-celler. Disse immuncellene kan gjenkjenne og drepe kreftceller.

Hos en mindre gruppe av pasienter med utbredt nyrekreft er denne behandlingen mulig helbredende.

Behandlingen gis som innsprøytninger i huden. Etter en innledende opplæring i teknikken kan behandlingen gis som hjemmebehandling, hvor pasienten selv tar medisinen og kun møter frem på sykehuset ca 2 ganger hver måned.

Det er forbundet markante bivirkninger med Interleukin-2 behandlingen. Disse omfatter influensalignende bivirkninger med frysninger, feber, anoreksi, tretthet, kvalme, oppkast og diaré. Videre kan det forekomme lavt blodtrykk og dehydrering. Disse bivirkningene forsvinner helt når man slutter med medisinen, men kan være alvorlige. Flere av bivirkningene kan dempes med medisin.

Interferon-alfa
Interferoner virker ved å forhindre kreftcellens vekst og gjøre cellen mer mottagelig for angrep av immunsystemet, samt aktivere immunsystemet.

Interferon-alfa medfører reduksjon i størrelsen av nyrekreft samt forbedret overlevelse.

Onkolog

Onkolog

Behandlingen gis som innsprøytninger i huden.

De mest vanlige bivirkningene til interferonbehandling er influensalignende symptomer med feber, frysninger, muskelsmerter, hodepine, appetittløshet og tretthet. Det kan også forekomme andre bivirkninger, f.eks. depresjon.