Inlyta (axitinib)

Inlyta er et nytt legemiddel til behandling av nyrekreft. Inlyta virker ved å hemme blodforsyningen til tumorcellene, slik at disse ikke kan vokse.
Medikamentet har blitt forsøkt på pasienter med utbredt nyrekreft, hvor den først valgte behandlingen sluttet å virke.
Inlyta kan forlenge tid til sykdomsforverring i forhold til hva hva man oppnådde med Nexavar. Det reduserte også størrelsen av nyrekreft oftere enn Nexavar.Inlyta tas som tablett 5 mg to ganger daglig. De mest vanlige bivirkningene til Inlyta er kvalme, tretthet, svekkelse, forhøyet blodtrykk, stemmeendring og nedsatt stoffskifte. Siden virkningen er bedre og bivirkningsprofilen er annerledes enn Nexavar, som er en aktiv og godkjent behandling, er Inlyta et lovende alternativ.