Monoklonale antistoffer

En annen type behandling er monoklonale antistoffer. Disse kan designes slik at de fester seg til bestemte steder på en tumor eller et protein.

Avastin (bevacizumab)Dosetteske

Avastin i kombinasjon med interferon er godkjent til behandling av pasienter med metastatisk nyrekreft. Medikamentet er rettet mod VEGF molekylet i blodet og forhindrer at VEGF stimulerer dannelse av nye blodkar. I kombinasjon med interferon kan det redusere tumorstørrelsen og forlenge tiden til sykdomsforverring.

Avastin gis som innsprøytning i blodbanen en gang hver annen uke. Bivirkninger til Avastin er tretthet, kvalme, oppkast, nedsatt appetitt, smaksforstyrrelse, munnirritasjon, hodepine, neseblødning, endetarmsblødning, forhøyet blodtrykk, lave blodplater, blodmangel, prikking/stikking i hender og føtter. Ytterst sjeldent, men alvorlig, er det sett hull i tarmen.