mTOR hemmere

mTOR er et viktig protein som er involvert i kreftcellens vekst og deling, samt kreftcellens evne til å stimulere dannelse av nye blodkar.

Torisel (temsirolimus)
Torisel er et legemiddel til behandling av pasienter med utbredt nyrekreft. Torisel hemmer funksjonen av mTOR.

I et forsøk med pasienter som ikke tidligere hadde fått behandling, som både hadde utbredt nyrekreft og tilstedeværelse av minst 3 av 6 nedenstående risikofaktorer, forbedret Torisel markant overlevelsen og tiden til sykdomsforverring.

På bakgrunn av disse dataene er Torisel godkjent til behandling av pasienter med metastatisk nyrekreft og minst 3 av følgende 6 risikofaktorer:

  • diagnosen nyrekreft ble opprinnelig stilt for mindre enn ett år siden
  • pasienten har dårlig almenntilstand
  • hemoglobininnholdet under det nedre normalnivå
  • korrigert kalsium over 10 mg/dl
  • lactatdehydrogenase (LDH) over 1,5 ganger normalnivå
  • sykdommen har spredt seg til flere organer

Medisinen gis som en ukentlig innsprøytning i en blodåre på sykehuset. Vanlige bivirkninger av Torisel omfatter: utslett, tretthet/svekkelse, munnirritasjon, kvalme, væskeopphopning, anoreksi, blodmangel, samt forhøyet sukker, fett og kolesterol i blodet.

Afinitor (everolimus)
Afinitor er en tablettbehandling som hemmer mTOR-proteinet, og derved hemmer kreftcellens vekst samt dannelse av nye blodkar.

I et loddtrekningsforsøk hos pasienter med utbredt nyrekreft, hvor sykdommen hadde blitt forverret under tidligere behandling med sunitinib, sorafenib, bevacizumab, interleukin-2 eller interferon, viste Afinitor at man kunne fordoble tiden til sykdomsforverring i forhold til placebo.

Afinitor gis som tablett én gang daglig. Den anbefalte dosen er 10 mg pr. dag.Doseringen kan reduseres hvis du har bivirkninger. De mest vanlige bivirkningene ved Afinitor omfatter munnplager, infeksjoner, tretthet, hoste, diaré, hudutslett, munnsår, pneumonitis, samt forhøyet sukker, fett og kolesterol i blodet.