Nexavar (sorafenib)

Nexavar er et legemiddel som er rettet mod nyrekreftens blodforsyning, og som frarøver den oksygen og næringsstoffer som er nødvendige for vekst. Ved å blokkere VEGF og PDGF kan Nexavar forstyrre nyrekreftens evne til å danne blodforsyning. Ved å blokkere Raf-kinaseveien kan Nexavar også forstyrre tumorcellevekst og spredning. Kliniske forsøk viser at Nexavar markant kan forlenge tiden før sykdomsforverring. I forsøket som medførte godkjennelse av Nexavar i 2006, var tiden til sykdomsforverring fordoblet for pasienter som fikk Nexavar, sammenlignet med pasienter som fikk placebo.

Kreftmedisin

Nexavar kan fås som en 200 mg tablett. Den anbefalte dosen av Nexavar er 400 mg som tas to ganger daglig med ca. 12 timers mellomrom. Nexavar skal tas hver dag uavbrutt, og man anser at en typisk behandlingsserie varer 4 uker.

Da visse andre legemidler og alternativ medisin påvirker omsetningen av Nexavar, er det viktig at du informerer legen din om hva slags medisin, vitaminer og alternativ medisin du tar, for å unngå nedsatt virkning eller uønskede bivirkninger av Nexavar.

Vanlige bivirkninger av Nexavar er utslett, diaré, tretthet, forhøyet blodtrykk, munnsår, rødme i huden, smerter og hevelse eller fortykkelser i håndflatene eller fotsålene på trykkpunkter.

Din lege og sykepleier vil gi deg ytterligere informasjon om anvendelse av Nexavar, og hvordan du skal håndtere de bivirkningene som kan oppstå under behandling.

Tidlig identifikasjon av bivirkninger vil nedsette vanskelighetsgraden av bivirkningene, nedsette den negative innvirkningen av bivirkningene på din livskvalitet samt øke muligheten for at du får den mest effektive behandlingen.

Legen din kan midlertidig pausere eller avbryte behandlingen, eller redusere dosen av Nexavar hvis du utvikler alvorlige bivirkninger.