Sutent (sunitinib)

Sutent berøver tumorceller blod og næring som er nødvendig for at nyrekreften kan vokse, ved å blokkere VEGF og PDGF-signalveiene. Sutent ble godkjent i 2006 til nyrekreftpasienter på grunn av evnen til å redusere størrelsen av nyrekreften. I 2008 fremkom det nye, oppdaterte undersøkelser som viser at Sutent kan forlenge tiden til sykdomsforverring samt forbedre den samlede overlevelsen. Sutent fås i flere forskjellige tablettstørrelser (50 mg, 25 mg, og 12,5 mg). Legen vil ordinere en passende dose til deg.

Dosett

En behandlingsserie med Sutent regnes for en 6-ukers periode, 28 dager med Sutent og 14 dagers pause. Doseringen kan justeres på bakgrunn av de bivirkningene du opplever under behandlingen.

Da visse andre legemidler og alternativ medisin påvirker omsetningen av Sutent, er det viktig at du informerer legen om hva slags medisiner, vitaminer og alternativ medisin du tar, for å unngå nedsatt virkning eller uønskede bivirkninger av Sutent.

Vanlige bivirkninger av Sutent omfatter diaré, munnirritasjon, smaksendring, kvalme, tretthet, høyt blodtrykk, blødning (mest vanlig lett neseblødning, væskeopphopning, hånd-fot hudreaksjon, og midlertidig misfargning av hud (ligner solbrenthet).

Din lege og sykepleier vil gi deg ytterligere informasjon om anvendelse av Sutent og hvordan du skal håndtere bivirkningene som kan oppstå under behandling.

Tidlig identifikasjon av bivirkninger vil minske vanskelighetsgraden av bivirkninger, minske den negative innvirkningen av bivirkningene på din livskvalitet samt øke muligheten for at du får den mest effektive behandlingen.

Legen din kan midlertidig pausere eller avbryte behandlingen, eller redusere dosen av Sutent hvis du utvikler alvorlige bivirkninger.