Votrient (pazopanib)

Som Sutent og Nexavar virker Votrient ved å hemme blodforsyningen til tumorcellene slik at disse ikke kan vokse. Middelet kan redusere størrelsen av nyrekreft samt forlenge tiden til sykdomsforverring. Medisinen tas som tabletter. Den anbefalte doseringen er 800 mg én gang daglig. Pasienter med nedsatt leverfunksjon skal starte med redusert dose.Siden visse andre legemidler og alternativ medisin påvirker omsetningen av Sutent, er det viktig at du informerer legen om hva slags medisiner, vitaminer og alternativ medisin du tar, for å unngå nedsatt virkning eller uønskede bivirkninger av Sutent.

De mest vanlige bivirkningene er diaré, forhøyet blodtrykk, endring i hårfarge, kvalme, anoreksi. Andre bivirkninger er unormal leverfunksjon og magesmerter.

Kreftmedisin

Din lege og sykepleier vil gi deg ytterligere informasjon om anvendelse av Sutent og hvordan du skal håndtere bivirkningene som kan oppstå under behandling.

Tidlig identifikasjon av bivirkninger vil nedsette vanskelighetsgraden av bivirkninger, nedsette den negative innvirkningen av bivirkninger på din livskvalitet samt øke muligheten for at du får den mest effektive behandlingen. Legen din kan midlertidig pausere eller avbryte behandlingen, eller redusere dosen av Sutent hvis du utvikler alvorlige bivirkninger.