La oss begynne

Nyrekreft opptrer i forskjellige former, hvorav «clear celle» nyrekreft er den klart hyppigste.Hos noen pasienter oppdages sykdommen før kreften har spredt seg til andre deler av kroppen, og behandlingen vil i så fall være kirurgi. Andre pasienter har utbredt sykdom når kreften første gang blir diagnostisert. Dersom du har utbredt sykdom, kan rekkefølgen av kirurgisk eller medisinsk behandling variere avhengig av din situasjon.

Som hovedregel anbefales kirurgi etterfulgt av medisinsk behandling, men medisinsk behandling før kirurgi kan også være en mulighet i visse tilfeller. Valg av behandling, hvem som skal gi behandlingen, hyppighet av kontroller og mange andre aspekter av behandlingen av din sykdom avgjøres sammen med deg.

Jo mer du vet, jo bedre blir dine beslutninger, og jo mer føler du at du har kontroll over din egen sykdom. Kjennskap til sykdommen din vil hjelpe deg til bedre å kunne snakke med helsepersonell og øke din tillit til den behandlingen du får. Å forstå nyrekreft er et viktig ledd i å kunne bekjempe sykdommen.


Din lege

Leger som er spesialister i å behandle nyrekreft kalles urologer og onkologer. Disse legene vil gi deg viktig informasjon og innsikt i sykdommen og behandlingen din. Du skal ikke være redd for å stille legene mange spørsmål. De forstår at du er på leting etter opplysninger.


Hva forårsaket din nyrekreft?

De fleste kreftsykdommer har oppstått pga. tilfeldigheter. Kreft skyldes endringer (mutasjoner) av individuelle gener som fører til forstyrrelse av celleveksten. Medvirkende årsaker til mutasjonene kan være ytre faktorer som røyking og overvekt. Selv om det kan være viktig for deg å vite hvilke faktorer eller adferdsmønstre som er forbundet med økt risiko for nyrekreft, er det hverken gagnlig eller hjelpende å bebreide deg selv for din tidligere adferd.


Nedarvet nyrekreft

Arvelige former for nyrekreft utgjør kun cirka 4 % av alle nyrekrefttilfeller. En nedarvet sykdom som kaldes von Hippel-Lindau (VHL) er for eksempel forbundet med stor risiko for å utvikle nyrekreft. Også andre sjeldne, arvelige sykdommer er forbundet med nyrekreft.


Informasjon og frykt

Noen mener at det ikke vil hjelpe å oppsøke informasjon om sykdommen. Andre er redde for å få større kjennskap til nyrekreft. Særlig informasjon om overlevelsesstatistikk skremmer. Imidlertid er det viktig å huske at disse statistikkene er basert på befolkningsgjennomsnitt, og ofte er dataene adskillige år gamle på det tidspunktet de offentliggjøres. Urologer og onkologer, som er spesialister i nyrekreftbehandling, kan gi deg denne informasjonen. Å stille spørsmål er viktig for å minske frykt og angst, og det er bare på denne måten du virkelig kan styrke deg selv, slik at du kan treffe de beste avgjørelsene angående behandling av nyrekreften din.