Nyrenes funksjon

Nyrene er plassert i hver side av kroppen, bakerst i bukhulen på nivå med de nederste ribbeina. De er omgitt av fettvev som utgjør en støtpute og beskytter dem. Øverst på hver nyre sitter en binyre. Vi har to nyrer, men man kan leve et normalt liv med kun én nyre.

Hver nyre veier ca. 225 gram og måler 10-12,5 cm i lengden og 5-7,5 cm i bredden. Nyren er formet som en bønne med en fordypning i midten (sinus renalis), hvortil nyrearterien, nyrevenen og urinlederen er forbundet. Blodet strømmer inn i nyren via nyrearterien og renner ut via nyrevenen. Nyrenes hovedoppgave er å filtrere blodet og rense kroppen for avfallsprodukter. Væsken som nyrene utskiller, og som inneholder de oppløste avfallsstoffene, kalles urin. Urinen renner gjennom urinlederen, et langt, tynt rør, som forbinder nyrene med blæren.

En tumor starter med å vokse i selve nyren. Senere sprer den seg utenfor nyren, oftest inn i sinus renalis eller i nyrevenen. Hvis diagnosen stilles tidlig, kan tumor være begrenset til nyren og dermed lettere behandles med operativ fjernelse av nyren eller en del av nyren.